Belangrijk om te weten

Hieronder vind je informatie en een link naar formulieren en documenten die specifiek voor jouw platform gelden.

Welke schoolbesturen vallen er onder Stromenland GHUM?

Stichting primair onderwijs Groesbeek (SPOG)
SPO Condor

Neem contact op met jouw platformcoördinator.
Hier vind je alle relevante documenten voor jouw platform.