Passend onderwijs

De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Alle scholen samen maken daar duidelijke afspraken over. Dat doen zij in een zogenaamd samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Stromenland

Zodra een kind extra hulp op school nodig heeft, of als op de (specialistische) kinderopvang blijkt dat het kind extra steun of hulp nodig heeft, komt Samenwerkingsverband Stromenland in beeld. Onder ons samenwerkingsverband vallen ruim 150 scholen en 20 besturen. Samen zorgen we voor passend onderwijs en een goede start in het primair onderwijs. Dit doen we natuurlijk niet alleen. We werken daarbij samen met gemeenten, kinderopvang, jeugdzorg en andere partners die zorg en ondersteuning bieden. En uiteraard ook met ouders. Wie wat doet, leest u op deze pagina.

Meest belangrijke documenten voor ouders:

Ouderbeleid

Basisondersteuning

Privacy reglement Stromenland

Richtlijnen aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Ondersteuningsplan 2021-2025

Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.