Onze organisatie

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs? Het klinkt abstract. Daarom hebben we een animatiefilm gemaakt van een kleine twee minuten. Daarin wordt uitgelegd waarvoor je bij Stromenland terecht kunt. Ik nodig u graag uit het filmpje te bekijken. Dan weet u wie we zijn.

Samenwerkingsverband Stromenland is een stichting waarin 20 besturen en 154 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samenwerken. Als netwerkorganisatie zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een bestuurder.

Het werkgebied van Stromenland is groot, daarom is het opgedeeld in vier regio’s met aan het hoofd van elke regio een coördinator. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs binnen hun regio.

Elke regio werkt met eigen Ondersteuners Passend Onderwijs die verbonden zijn aan de scholen. Zij dragen kennis over aan collega-professionals in de school. En ze ondersteunen en begeleiden leerkrachten en leerlingen.

De centrale coördinatie van alle werkzaamheden doet het bestuursbureau van Stromenland. Het bestuursbureau faciliteert en coördineert. Het bestuursbureau ondersteunt ook de Stromenland-regio’s. De contactgegevens vindt u hier.

Samenwerkingsverband Stromenland heeft naast een bestuurder ook een Deelnemersraad (het overlegorgaan van de schoolbesturen), een Ondersteuningsplanraad (voor de medezeggenschap) en een Raad van Toezicht.

Bestuur

Het bestuur van Stromenland functioneert als stichtingsbestuur. Onze bestuurder per 1 oktober 2021 is Bas Wesseldijk MSc. Hij geeft richting (beleidsvaststelling) en heeft als één van de belangrijkste opdrachten ‘beleidsbewaking’.

Het bestuursreglement ligt ter inzage op het bestuursbureau van Stromenland.

Hoofd- en nevenfuncties

Een overzicht van de huidige hoofd- en nevenfuncties van onze bestuurder vindt u hier: Hoofd- en nevenfuncties bestuurder Stromenland

SWV_Stromenland_organisatiestructuur_platforms

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt (conform de statuten Stromenland) toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht naar eigen inzicht het Bestuur.

Samenstelling

De raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:
Jan Wiegers (voorzitter)
Hans van Daelen
Mariëtte Haasen
Mireille Tijkorte
Stefan Jansen

Hoofd- en nevenfuncties

Een overzicht van de huidige hoofd- en nevenfuncties van onze leden van de Raad van Toezicht vindt u hier: hoofd- en nevenfuncties RvT Stromenland

Ambtelijk secretaris

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door de managementassistent van het Bestuur. De functie wordt vervuld door mevrouw C.M. (Cathelijn) Lansu.
Mailen kan naar: info@stromenland.nl

Alle reglementen nalezen?