Onze visie: regulier, tenzij.

Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. We zorgen dus voor goede basisondersteuning op de reguliere scholen, deskundige inzet van extra ondersteuning en het tijdig betrekken van jeugdhulp. Heeft een kind meer nodig? Dan kan het kind naar een school voor S(B)O. Het uitgangspunt is dat dit, als dit binnen de mogelijkheden ligt, tijdelijk is en gericht op de terugkeer naar het reguliere onderwijs.

Aanvullende basisondersteuning

Meestal is de basisondersteuning die elke school biedt, voldoende om de basisschooltijd goed te doorlopen. Maar soms is er net iets meer nodig. Samenwerkingsverband Stromenland helpt scholen dan met aanvullende basisondersteuning door de tijdelijke inzet van Ondersteuners Passend Onderwijs. IB’ers kunnen met hen sparren als ze vragen hebben of kunnen bij hen terecht voor advies en kortdurende ondersteuning.

Tip: start tijdig met het invullen van het groeidocument zodat je de hulpvraag goed in beeld krijgt. Ook hierbij kan de Ondersteuner Passend Onderwijs je helpen. En betrek ouders tijdig en vraag hen toestemming om extra ondersteuning in te zetten.

Wil jij advies en kortdurende ondersteuning aanvragen? Neem dan contact op met jouw regio.

Arrangement aanvragen

Is de (aanvullende) basisondersteuning niet voldoende en heeft een kind extra ondersteuning nodig? Dan is er altijd een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin duidelijk staat wat het kind nodig heeft. De IB’er kan in overleg met de schoolcontactpersoon een arrangement aanvragen. Een arrangement richt zich op het intensief werken met het kind en met de leerkracht. Natuurlijk worden ouders hier altijd bij betrokken.

Vind hier relevante documenten over het aanvragen van een arrangement in Kindkans.

TLV-aanvraag

Lukt het een reguliere basisschool niet om passend onderwijs te bieden, omdat het kind speciale of intensieve begeleiding nodig heeft? Dan kan het kind naar het S(B)O. Voor een verwijzing naar het S(B)O is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Elke Stromenland-regio heeft een eigen Commissie Toelaatbaarheid (CT) die de TLV-aanvraag beoordeelt.

Wil je de Routekaart toelaatbaarheid S(B)O en de Richtlijnen aanvraag TLV lezen?
Ben je een onderwijsprofessional en wil je onze nieuwsbrief ontvangen?