Samen zijn we Stromenland

Samenwerkingsverband Stromenland. Dat zijn wij allemaal. Met 154 scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs en 20 besturen in vier Stromenland regio’s, zorgen we voor passend onderwijs voor elke leerling in ons werkgebied.

Onze visie: regulier, tenzij.

Ons uitgangspunt is dat leerlingen zoveel mogelijk naar het reguliere onderwijs gaan. Daarom zorgen we voor goede basisondersteuning op de reguliere scholen, tijdige en deskundige inzet van extra ondersteuning en het tijdig betrekken van jeugdhulp. Heeft een leerling (tijdelijk) meer ondersteuning nodig dan binnen de reguliere onderwijs mogelijk is? Dan kan het kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het uitgangspunt is dat dit, waar mogelijk, tijdelijk is, en gericht op de terugkeer naar het reguliere onderwijs.

Onze kernwaarden

Duidelijk

We zijn (thuis)nabij voor kinderen, ouders, professionals en partners. We communiceren duidelijk over wie we zijn en wat we doen. We zijn vindbaar. We zijn betrouwbaar.

Verbindend

Samen zijn we het samenwerkingsverband. We nemen verantwoordelijkheid en initiatief om samen te werken, ook met partners en ouders.

Deskundig

Als samenwerkingsverband ondersteunen we de professionals die onderwijs bieden. Hierin nemen we een proactieve rol. We werken voortdurend aan het delen, versterken en borgen van expertise van professionals in alle stadia van passend onderwijs.

“Samen zorgen we ervoor dat elk kind de ondersteuning en zorg krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.”