Samenwerkingspartners

Passend onderwijs voor elke leerling in ons werkgebied. Dit doen we natuurlijk niet alleen. We werken intensief samen met twaalf gemeenten (denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van leerlingenvervoer en in geval kinderen langdurig thuiszitten) en andere partners die zorg en ondersteuning bieden. Natuurlijk werken we ook samen met de voorschoolse voorzieningen. Zit een kind bijvoorbeeld op een voorschoolse voorziening en zijn er zorgen, dan is het samenwerkingsverband al betrokken. In goed overleg kijken we hoe we het kind een goede start in het basisonderwijs kunnen geven. Ook met het voortgezet onderwijs werken we samen. Zo zorgen we ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en bij elke overgang de juiste ondersteuning krijgt.

Jeugdzorg

Soms blijkt dat kinderen meer nodig hebben dan ondersteuning op school. Ook tijdelijke inzet van jeugdhulp is dan gewenst. Daarom zetten we de komende beleidsperiode in op heldere afspraken met gemeenten hierover. Met een aantal gemeenten hebben we hier al afspraken over gemaakt. Dit breiden we de komende periode uit. Zo kunnen we de kwaliteit van onderwijs aan de leerling verbeteren, en thuiszitten en verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs voorkomen.

Bij de verschillende gemeentes zijn wij als samenwerkingsverband betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs-zorg beleid voor de jeugd.

Een mooi voorbeeld is: Kansrijk-opgroeien Land van Cuijk Meer informatie vindt u hier: Kansrijk opgroeien in het Land van Cuijk