Samen zijn we Stromenland

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom maken 20 schoolbesturen in onze regio afspraken over passend onderwijs. Over wat er binnen de (aanvullende) basisondersteuning valt, maar bijvoorbeeld ook welke onderwijsarrangementen mogelijk zijn en hoe de route naar het speciaal (basis)onderwijs loopt. Iedereen heeft een taak om passend onderwijs te laten slagen. Van leerkracht tot intern begeleider en van onderwijsondersteuner tot schoolbestuur. Samen maken we passend onderwijs tot een succes. Samen zijn we Stromenland.

Wat doet het samenwerkingsverband voor jou?

Omdat we zo’n grote regio zijn en omdat we willen inspelen op regionale vraagstukken en behoeften, bestaat ons samenwerkingsverband uit vier Stromenland-regio’s. Vanuit deze regio’s werken vaste Ondersteuners Passend Onderwijs (schoolcontactpersonen) voor de scholen. Zij zijn de schakel voor IB’ers naar het samenwerkingsverband. Zij zijn er om hun expertise te delen, te begeleiden en om te faciliteren. Het bestuursbureau van Stromenland zorgt voor de verbinding tussen alle betrokken partijen. Wij zijn er om kennis en expertise te delen, om de gezamenlijke koers vorm te geven en heldere afspraken vast te leggen. Niet alleen tussen de schoolbesturen, maar ook met bijvoorbeeld gemeenten. Heb jij vragen over passend onderwijs op jouw school? Neem dan contact op met jullie regiocoördinator. Wil je een TLV of arrangement aanvragen? Kijk dan hier.

Agenda

Geen evenementen gevonden!
Wil je een arrangement of TLV aanvragen?
Ben je een onderwijsprofessional en wil je onze nieuwsbrief ontvangen?