Ondersteuningsplan

Alle scholen maken samen afspraken over de begeleiding en ondersteuning in het werkgebied van Samenwerkingsverband Stromenland. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het plan beschrijft onze speerpunten, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit borgen en verbeteren

SWV_Stromenland_Ondersteuningsplan_Binnenzijde

Bijlagen

Bij het ondersteuningsplan horen diverse documenten die uitgebreide(re) onderbouwing en toelichting geven. Het gaat bijvoorbeeld om voornoemde beleidskaders zoals:

• Kader basisondersteuning
• Kader kwaliteitszorg
• Richtlijnen Toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs inclusief Routekaart Toelaatbaarheid
• Governancestructuur
• Expertise in Beweging
• (Hoog)begaafdheid