Wat is het ouder- en jeugdsteunpunt?

Een van de 25 verbetermaatregelen die is voortgekomen uit de evaluatie passend onderwijs, is dat ieder samenwerkingsverband verplicht een ouder- en jeugdsteunpunt dient in te richten. Bij het ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband kunnen ouders terecht voor informatie en indien gewenst ondersteuning om samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te komen. Samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen hebben besloten om dit ouder- en jeugdsteunpunt samen vorm te geven.

Op deze website vinden ouders en jeugdigen duidelijke informatie over passend onderwijs. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

Goed om te weten: het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen. Voor ouders blijft de school het eerste aanspreekpunt.

Het steunpunt is hier te vinden: http://www.steunpuntnijmegenstromenland.nl

SWV_Stromenland_Piramide
Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.