Scholen zijn het eerste aanspreekpunt

Als uw kind meer nodig heeft op school gaat de school eerst met u kijken wat er aan de hand is. De intern begeleider gaat met u in gesprek en kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor extra ondersteuning binnen de school en, als dat niet toereikend is, wat de vervolgstappen zijn. Is er meer aan de hand of heeft school niet de juiste kennis of begeleiding in huis, dan roept de school, natuurlijk altijd in overleg met ouders, de hulp en expertise van het samenwerkingsverband in. Bekijk de animatie en kijk welke ondersteuning mogelijk is.

Overgang voorschool naar basisschool

Voor een kleine groep kinderen vraagt de overgang van een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf naar de basisschool om extra aandacht en zorg. Op dit moment werken we aan een factsheet voor ouders over dit specifieke onderwerp. Wilt u hier graag nu al meer over weten? U leest het hier.

Jeugdhulp

Spelen er andere vragen bij uw kind, bijvoorbeeld in de opvoeding of in het gedrag? Dan legt school – vaak de jeugdconsulent – de verbinding met jeugdhulp. Of het sociaal wijkteam. Uiteraard ook weer in overleg met u. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Het samenwerkingsverband maakt daarom afspraken hierover met de verschillende gemeenten.

Altijd samen met ouders

Uiteraard wilt u als ouder betrokken worden bij de keuze wat het beste onderwijs is voor uw kind. Dat weet de school ook en daarom overleggen zij altijd met u. Plannen maken zij samen met u. En als dat nodig is, betrekt school hier deskundigen uit het samenwerkingsverband bij.

De rol van het samenwerkingsverband

De school is verantwoordelijk om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te vinden. We noemen dat de zorgplicht van de school. Daarom werken alle scholen in het werkgebied van Stromenland samen. De school zoekt in overleg met ouders naar de juiste ondersteuning. Gewoon op de eigen school of op een andere reguliere of speciale school. Het samenwerkingsverband helpt de scholen hierbij, door ervoor te zorgen dat scholen de juiste tools en kennis krijgen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Het samenwerkingsverband gaat ook over de toewijzing van extra hulp op school en over de toelating tot speciaal (basis)onderwijs. Heeft u vragen over extra ondersteuning voor uw kind, loopt het stroef met school en kunt u geen passende plek vinden, neemt u dan contact op met uw regio.

Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.
Lees hier meer over ons aanbod passend onderwijs