Klachten en bezwaar

Bent u het niet eens met hoe de school passend onderwijs voor uw kind organiseert? Of vindt u dat uw kind onterecht wel of niet een toelaatbaarheidsverklaring krijgt? Probeert u dan eerst om samen met de school tot een oplossing te komen.

Onderwijsconsulent

Komen u en de school er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen. Een onderwijsconsulent is een onafhankelijke deskundige met veel kennis en ervaring over onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Onderwijsconsulenten kunnen u adviseren en voor u bemiddelen. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.onderwijsconsulenten.nl

Bezwaarprocedure of wettelijke stappen

Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog steeds geen oplossing? Dan kunt u voor een bezwaarprocedure kiezen of wettelijke stappen ondernemen.

Geschil over toelaatbaarheid op SO of SBO

Er kan een geschil ontstaan tussen ouders of schoolbestuur en het samenwerkingsverband over de afgegeven toelaatbaarheidsverklaring. Hiervoor kunt u de procedure Geschil over het besluit toelaatbaarheid tot SO of SBO volgen. Uw bezwaar kunt u indienen middels dit formulier.

Geschil over het ontwikkelingsperspectief

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt door de school binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. In het OPP staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. De school voert met de ouders overeenstemmingsgericht overleg over het OPP. Zijn de ouders het niet eens met het OPP dan kan de procedure Geschil over het ontwikkelingsperspectief gevolgd worden.

Geschil over de ondersteuning.

Als ouders vinden dat de extra ondersteuning aan hun kind tekortschiet, dan kan de procedure Geschil over de ondersteuning gevolgd worden.

Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.