Kindkans

Om gegevens van kinderen veilig (privacy) en efficiënt over te dragen, maken we gebruik van de applicatie Kindkans. Alle IB’ers van de scholen hebben hier toegang toe. Als zij een hulpvraag hebben, plaatsen zij deze in Kindkans. De betrokkene vanuit het samenwerkingsverband verwerkt de hulpvraag en communiceert verder over de in te zetten ondersteuning via Kindkans. Op deze wijze zorgen we er gezamenlijk voor dat privacygevoelige informatie beschermd blijft. Naast de voordelen van het veilig werken met persoonsgegevens en het efficiënt overdragen van de gegevens, gebruiken we de gegevens (geanonimiseerd) ook voor managementinformatie. De data geven inzicht in de ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Op basis hiervan kan bestaand beleid worden aangepast of nieuw beleid worden ontwikkeld.

Hoe krijg ik de inloggegevens?

Inloggegevens voor Kindkans kunnen worden opgevraagd bij de Stromenland helpdesk voor Kindkans. De intern begeleider en directie van de school kunnen, als verantwoordelijken voor het indienen van een hulpvraag, een account in Kindkans krijgen.

Hoe weet ik wanneer mijn ingediende dossier voor een TLV-aanvraag wordt besproken?

Als een dossier is ingediend staat dit in de agenda gepland. De status wordt dan gewijzigd naar ‘in behandeling’. Bij de status staat in de omschrijving de bespreekdatum vermeld. De aanvrager ontvangt een mail als de status wijzigt.

Hoe weet ik welke bekostigingscategorie TLV ik moet aanvragen voor een leerling?

In de Richtlijnen aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O, kun je zien op basis van de intensiteit van de benodigde ondersteuning welke bekostigingscategorie (één, twee of drie) passend is. De Commissie Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband beslist welke bekostigingscategorie wordt toegekend.

Download de meest recente handleiding voor jouw aanvraag.
Wil je contact opnemen met onze Kindkans helpdesk?
Ben je een onderwijsprofessional en wil je onze nieuwsbrief ontvangen?