Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband, zoals Stromenland, heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze raad zitten medewerkers van scholen en ouders van leerlingen. De OPR vertegenwoordigt de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. Een belangrijke taak van de OPR is toezien op het opstellen en naleven van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. En ouders en personeelsleden van alle scholen infomeren over belangrijke ontwikkelingen.

OPR-Stromenland

In Samenwerkingsverband Stromenland bestaat de raad uit 8 ouders en 8 personeelsleden. Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van scholen kunnen lid worden van de OPR. De OPR maakt elk schooljaar een werkagenda. Hierin stellen zij hun hoofdpunten op voor dat schooljaar. Voor de invulling van de Ondersteuningsplanraad is er een verdeling gemaakt van 4 kieskringen:
Kieskring A: Stromenland Nijmegen
Kieskring B: Stromenland Beuningen, Maas en Waal en Wijchen
Kieskring C: Stromenland Land van Cuijk en GHUM (Gemeente Berg en Dal en Heumen)
Kieskring D: Scholen voor Speciaal onderwijs en Speciaal Basisonderwijs

In de ondersteuningsplanraad nemen de volgende mensen zitting:

Kieskring A personeel: Joyce Martens-Vrielink (St. Josephscholen) voorzitter, Mireille Philips (St. Josephscholen)
Kieskring A ouders: Wouter de Gooyert (Conexus), Kathy van der Horst (Conexus)

Kieskring B personeel: Karin Boon (Kans en Kleur), vacant
Kieskring B ouders: Steven Bos (Groeisaam), vacant

Kieskring C personeel: Stanley Willems (SPOG), Wytze Scheringa (SPOG)
Kieskring C ouders: Leonie de Kuiper (Optimus), Kim Strik (Optimus)

Kieskring D personeel: Wendy de Jonge (Conexus), Evelien de Haan (Punt Speciaal)
Kieskring D ouders: Mira in de Bosch (Punt Speciaal), Natascha van ’t Schip (Kans en Kleur)

Contact met OPR-Stromenland

Heeft u een vraag of een suggestie aan de OPR-Stromenland? Stuurt u dan een e-mail aan opr@stromenland.nl. Een van de OPR-leden neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Meer weten over ons verkiezingsstelsel?